Beeldcoördinatie Innovam

projectleider beeld

Vraag van de opdrachtgever

Voor het project De Versnelling – vijf lesmethoden autotechniek voor het vmbo en mbo – wil Innovam het lesmateriaal updaten, met nieuwe teksten én nieuwe beelden. In totaal gaat het om 36 modules, waarbij in totaal 70.000 beelden nodig zijn. Hiervoor is een ervaren coördinator/projectleider nodig.

Aanpak Beeldbalie

  • Projectbegeleiding: we maken de planning en zijn verantwoordelijk voor het budget en de coördinatie van het beeld.
  • Ontwerp beeldconcept: samen met de opdrachtgever bepalen we wat de uitstraling wordt van de beelden, kleuren, lettertypes van het tekenwerk.
  • Aansturing leveranciers: we sturen interne en externe tekenaars en uitzendkrachten aan, coördineren het 2D en 3D tekenwerk en de fotoshoots voor de nieuwe fotografie. Ook zijn we betrokken bij de realisatie van animaties en video’s.
  • Beeldredactie: we zoeken bijpassend fotomateriaal en regelen de beeldrechten. Onder andere met autoleveranciers en automerken maken we afspraken voor het gebruik van hun beeldmateriaal.

In beweging

Innovam is de opleider voor de mobiliteitsbranche. Door de resultaatgerichte ontwikkeling van mensen verbetert de branche en blijft deze in beweging.

Het resultaat

The making of

Uitdaging: hoewel het onmogelijk leek om binnen de deadline alle beelden te realiseren, is het ons toch gelukt. Het was verfrissend om eens te werken met mensen uit de autotechniek.