Beeldredactie en -coördinatie Join In, Malmberg

Vraag van de opdrachtgever

Uitgeverij Malmberg ontwikkelt een nieuwe lesmethode Engels voor het basisonderwijs. In een korte periode ontwikkelen ze de complete lesmethode voor groep 3 t/m groep 8. Malmberg wil authentieke, verrassende en realistische beelden in de lessen gebruiken. Beeldbalie verzorgde de complete beeldredactie en -coördinatie.

Lesmethode Join In

Join In is een nieuwe lesmethode Engels voor het basisonderwijs. Tijdens wisselende werkvormen praten de leerlingen veel Engels met elkaar. Dit maakt de les niet alleen leuk, maar ook heel effectief.

Aanpak Beeldbalie

  • Beeldconcept omslagen: in nauw overleg met de vormgever zoeken we de beelden voor de verschillende omslagen van de lesmethode.
  • Beeldlijsten samenstellen: op basis van de kopij maken we beeldlijsten om te inventariseren wát er precies nodig is.
  • Beeldredactie en -coördinatie: we zoeken (stock)foto’s die goed passen bij de lessen en coördineren de nieuw te maken illustraties. We regelen alle publicatierechten voor het materiaal.
  • Productie: we verzorgen alle beeldcredits voor het colofon en leveren de beelden aan in de juiste resolutie.

Het resultaat

Uitdaging 

Voor de omslagen gingen we op zoek naar verrassende beelden die kinderen zelf gemaakt zouden kunnen hebben. Het zoeken van deze foto’s én het regelen van toestemming om ze te publiceren was een behoorlijke uitdaging. Ook het zoeken van de foto’s bij de woordenlijsten, waar elk begrip geduid moet worden met foto, maakte deze opdracht tot een leuke puzzel.

Bekijk ook het werk van Beeldbalie voor

Bekijk ons portfolio

Beeldredactie