beeldredactie Timboektoe, Noordhoff Uitgevers

Vraag van opdrachtgever:

‘We zijn een serie leesboekjes voor het basisonderwijs aan het ontwikkelen. De kopij is gereed en voordat de vormgeving kan starten, hebben we duidelijke omschrijvingen nodig van het beeld. Wil jij de beeldkopij schrijven voor deze boekjes? En zou je dan direct de kopij willen coderen en gereed willen maken voor opmaak?’

Aanpak Beeldbalie:

 • Op basis van de instructies de verdeling van de foto’s en illustraties maken.
 • Beeld laten aansluiten op het leesniveau van de leerlingen.
 • Zorgen voor voldoende afwisseling van het beeldmateriaal door overzichtsillustraties en details af te wisselen.
 • Het juiste moment bepalen voor de illustratie; niet in de tekening de clou van het verhaal weggeven.
 • Heldere beeldbriefings maken zodat de illustrator direct aan de slag kan.
 • Beeldlijst maken zodat snel inzichtelijk is welke illustratie waar moet komen.
 • Tekstkopij coderen zodat de vormgever aan de hand van opmaakprofielen snel aan de slag kan.
 • Aanleveren van auteursgegevens voor de afhandeling van de auteursrechten.
 • Bronvermelding van de teksten gereed maken voor het colofon.
 • Maken van de inhoudsopgave.
 • Algemene tekstcontrole op spelling, tikfouten, interpunctie, etc.

Over Timboektoe:

Voor Timboektoe, een methode voor technisch lezen, zijn in totaal 30 leesboekjes in de verschillende AVI-niveaus gemaakt. Het AVI-systeem bestaat uit 12 niveaus en is bedoeld om teksten aan te laten sluiten bij de leesvaardigheid van een kind.

Een aantal pagina's van de leesmethode


Bekijk ook