Beeldredactie Argus Clou, Malmberg

Illustraties: Madeleine van der Raad

Vraag van opdrachtgever: 

Uitgeverij Malmberg brengt een nieuwe lesmethode uit voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De leermiddelen voor de lagere groepen van het basisonderwijs – groep 3 en 4 – bevatten vooral beeld en weinig tekst omdat leerlingen op deze leeftijd nog niet zo goed kunnen lezen. Beeldbalie verzorgde de complete beeldredactie en coördinatie voor de twee leerjaren. We selecteerden zeventien illustratoren, daarbij is goed gekeken naar wie het best bij welk vak past.

Argus Clou

Met Argus Clou leren leerlingen de zaakvakken op een spannende manier. Kinderen ontrafelen mysteries en onderzoeken kijkplaten.

Aanpak Beeldbalie:

  • Beeldconcept: in nauw overleg met de vormgever/artdirector illustratoren selecteren voor de verschillende vakken. Illustratoren verdelen over de diverse thema’s en voorzien van een heldere briefing voor hun opdrachten.
  • Beeldredactie en -coördinatie: we zoeken (stock)foto’s uit en coördineren het tekenwerk waarvoor we met zeventien tekenaars samenwerken. We briefen dit team en leveren de illustraties aan bij Malmberg. We begeleiden de verschillende correctierondes en houden per illustratie de status bij. Na twee rondes zijn de illustraties definitief.
  • Productie: we verzorgen alle credits voor het colofon en leveren de beelden in de juiste resolutie aan.

Puzzelen:

Voor het werkboek van de lesmethodes heeft Beeldbalie diverse puzzeltjes bedacht die aansluiten bij de lesstof. Deze puzzeltjes zijn op elke pagina geplaatst zodat snelle leerlingen een extra opdracht hebben.

Het resultaat

Maak kennis met Argus Clou

Argus Clou, de professor in alles

Bekijk ook het werk van Beeldbalie voor:

Bekijk ons portfolio

Beeldredactie