Beeldresearch boek 'Twee eeuwen Nederland', Uitgeverij Balans

illustraties van Jac. P. Thijsse, uit het Verkade Album 'Lente'

Vraag van opdrachtgever:

Uitgeverij Balans werkt aan de uitgave van het boek ‘Ware grootheid, schamele kleinte, Twee eeuwen Nederland’. Naast teksten komt er ook veel historisch beeld in de uitgave van deze serie die eerder in dagblad Trouw heeft gestaan. De uitgeverij zocht een beeldredacteur die alle beelden verzamelt, de rechten voor publicatie regelt én wil meepuzzelen met het budget dat niet heel groot is. Precies een uitdaging voor Beeldbalie.

Non-fictie

Balans geeft non-fictie uit op het gebied van cultuur, geschiedenis, politiek en andere maatschappelijk relevante onderwerpen.

Aanpak Beeldbalie:

  • Beeldresearch: op basis van de ruwe kopij zoeken we historisch beeldmateriaal.
  • Coördinatie: regelmatig overleg met de projectredacteur over voortgang, planning en budget.
  • Budgetbewaking: we zorgen dat we niet over het vastgestelde budget voor beeldinkoop gaan.
  • Productie: we verzorgen alle credits voor het colofon en leveren de beelden aan in de juiste resolutie.

Opmerkelijk: 

Vooral in de regionale archieven waren pareltjes te vinden. Hier wisten we prachtige historische beelden boven water te krijgen.

aankomst Uiver in Jakarta / viering 100 jaar koninkrijk in Groningen

Het resultaat

Bekijk ook het werk van Beeldbalie voor

Bekijk ons portfolio

Beeldredactie